Sekswerkers: Laat je stem horen!

Geen zakelijke rekening kunnen openen. Bedreigd worden met uitzetting. Geen aanspraak kunnen maken op een uitkering. Slecht behandeld worden door de politie. Zomaar een aantal voorbeelden waar sekswerkers vaak mee te maken krijgen.

Ben jij sekswerker? En voel jij je niet gehoord of serieus genomen door het klachtenloket van bijvoorbeeld de gemeente, Belastingdienst, de bank of een andere organisatie of instantie? Dan wil Soa Aids Nederland graag met jou in gesprek gaan.

Wat wil Soa Aids Nederland weten?

Soa Aids Nederland is bezig met de opzet van een eigen Klachtenportaal, waar sekswerkers hulp krijgen bij het indienen van een klacht. Hiermee willen zij bijvoorbeeld informatie verzamelen over veelvoorkomende problemen. Daarmee kan Soa Aids Nederland instanties aanspreken op hun behandeling van sekswerkers. Om een Klachtenportaal goed te ontwikkelen heeft Soa Aids Nederland jouw mening nodig. Hoe zou jij bijvoorbeeld in contact willen komen met het Klachtenportaal? Hoe zou hulp er volgens jou uit moeten zien? Tegen wat voor problemen ben jij aangelopen bij instellingen? Jouw input kan enorm waardevol zijn.

Meld je aan!
Voor de deelnemers is een vergoeding beschikbaar van
50,- euro.

Het gesprek zal via Zoom plaats vinden en zal op donderdag 11 en maandag 15 februari in zowel Nederlands als vertaald in het Engels zijn. Op Donderdag 18 februari is er een mogelijkheid om de Zoom-meeting zowel in het Nederlands als in het Spaans vertaald door een tolk bij te wonen. De organisatoren zijn Sinsia en Ellen. Zij zijn niet alleen de projectleiders, maar ook (voormalig) sekswerkers. Zij zullen op een veilige en integere manier het gesprek aan gaan.

De beschikbare data:

  • Donderdag 11 februari 13.30u-15.00u (zowel in het Nederlands als vertaald in het Engels)
  • Maandag 15 februari 13.30u-15.00u (zowel in het Nederlands als vertaald in het Engels)- –
  • Donderdag 18 februari 13.30u-15.00u (zowel in het Nederlands als in het Spaans vertaald door een tolk)

Per groep zijn er 8 plekken beschikbaar.

Ben jij geïnteresseerd in een deelname? Meld je dan aan. Je kunt je opgeven door te mailen of te bellen naar Ellen. mail naar: edekker@soaaids.nl of bel naar 06-42812505.

Sex workers: Let your voice be heard!

Not being able to open a business account. Threatened with eviction. Not able to use social benefits. Treated poorly by police. Just a few examples that sex workers deal with on a regular. 

Are you a sex worker? Do you not feel heard or taken seriously by the complaints counter of the local government, Belastingdienst, the bank, or other organizations and authorities? Soa Aids Nederland would like to have a conversation with you. 

What does SOA Aids Nederland want to know?

Soa Aids Nederland is currently working ona very own complaints platform that helps sex workers with filing a complaint. Withthis platform, Soa Aids Nederland wants to generate as much information as possible about the daily problems sex workers face. With this information, they can address organizations and authorities on their behavior towards sex workers. To develop a good working complaints platform Soa Aids Nederland needs your

opinion. How would you like to be contacted by the complaints platform for instance? How should help look according to you? What problems did you face with organizations and authorities? Your input can be of great value.

Sign up now!
Participants receive € 50,- euros.

The conversation will be held on Zoom. On Thursday the 11th and Monday the 15th of February the meeting will be in Dutch but translated into English. On Thursday

the 18th of February there is also an opportunity to join the Zoom meeting that will be translated by a Spanish interpreter. The organizers are Sinisa and Ellen. Not only are they project leaders, but they are also (former) sex workers themselves. They will make sure that the meeting will be safe and with integrity. 

Available dates:   

  • Thursday the 11th of February 13.30u-15.00u (In Dutch and translated in English) 
  • Monday the 15th of February 13.30u-15.00u (in Dutch and translated in English) 
  • Thursday the 18th of February 13.30u-15.00u (In Dutch and translated by an interpreter in Spanish) 

Each group has eight available places. Are you interested in participating? Sign up now. E-mail to edekker@soaaids.nl or call 06-42812505

Scroll naar boven